Změna hesla

Změnu hesla můžete provést v Nastavení, kde zvolíte položku Změna hesla pod nadpisem Uživatelský účet. Zde napište své současné heslo do prvního formulářového pole a do zbylých dvou napište heslo nové. Dvakrát pro případ překlepu.